Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Fortsatt förtroende för Ebab att utveckla Stora Sköndals nya stadsdel – nästa steg i utvecklingen påbörjas

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2019 08:56 CEST

Visionsbild: Framtidens Stora Sköndal.

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet är en milstolpe i projektet. Ebab har sedan starten arbetat med att planera och realisera denna unika möjlighet för Stora Sköndal och för Stockholmarna att få en ny urban, innovativ och socialt hållbar stadsdel med stora natur-, kultur- och vattennära kvalitéer. Ebab har som samarbetspartner nu fått uppdrag att fortsätta utvecklingen av nästa etapp inom området. Markägare och beställare är Stora Sköndal Framtidsutveckling.

Staden tillsammans med Stora Sköndal Framtidsutveckling och Ebab Fastighetsutveckling kommer fortsatt ha ett nära samarbete kring planering och utveckling av nästa etapp. Första steget i att förverkliga den ny stadsdelen togs redan efter beslut om den första etappen Magnoliatomten där bostäder och verksamhetslokaler nu byggs samt genom att skapa en utflyktsdestination runt kulturbyggnaden Kristinahuset med park och brygganläggning.När nästa etapp nu planeras finns en hög ambitionsnivå avseende framtidens innovativa och hållbara stadsplanering. I etappen skapas nya bostäder, ny förskola, ny grundskola och ett innovativt M-Hus. Här får alla aktörer som deltager en chans att visa vilka fina möjligheter det finns att utveckla framtidens klimatsmarta och hållbara bostäder samt lokaler i ett urbant läge bara 10–15 min från centrala Stockholm.

– Ebab är väldigt glada för Stora Sköndals beslut att fortsätta vårt samarbete. Vår styrka ligger i att vi har en stor samlad kompetens kring stadsutveckling, gestaltning och hållbart byggande. Program Stora Sköndal visar vilken stor potential området har. Tillsammans med Stora Sköndals fina verksamheter bidrar detta till och borgar för att nå vår gemensamma vision om stadsbyggande i Stora Sköndal, säger Thomas Järlö, affärsutvecklare för Ebab Fastighetsutveckling.

– Genom att utveckla en stor del viktiga samhällsfunktioner i nästkommande etapp tillsammans med bostäderna bidrar det till att skapa en levande stadsmiljö samt att tidigt etablera både arbetsplatser samt viktiga funktioner som måste finnas i närområdet för att skapa en mer hållbar livsstil. Dessa funktioner bidrar även starkt till vårt mål om social hållbarhet och ger oss en möjlighet att utveckla vår egen verksamhet, säger Åsa Andersson, VD för Stiftelsen Stora Sköndal.

Kontakt Stiftelsen Stora Sköndal
Lena Hjälmrud, Marknads- och kommunikationschef, 08-400 291 60, lena.hjalmrud@storaskondal.se
Isabel Drewert, 0708 11 72 18, isabel.drewert@storaskondal.se

Kontakt Ebab
FastighetsutvecklingThomas Järlö, Affärsutvecklare, 0708 34 30 79, thomas.jarlo@ebab.se
Elizabeth Windisch, Marknads- och kommunikationschef, 076 766 02 28, elizabeth.windisch@ebab.se

Om Ebab
Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom affärs-, projekt­- och fastighetsutveckling med över 35 år i branschen. Vi hjälper kunder med hållbara lösningar för att utveckla staden, fastigheten och projekten och driver uppdrag från idé till verklighet. För oss är det ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. I det begreppet innefattas inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet.Ebab sysselsätter närmare 250 människor på årsbasis och verkar främst i Storstockholm.

Om Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Idag driver stiftelsen bland annat verksamheter inom äldreomsorg, förskola, boende för ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering och högskola. Stiftelsen äger och förvaltar även mark i Sköndalsområdet. Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med partners arbetet med Framtidens Stora Sköndal.

Fakta om Framtidens Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal vill skapa ett levande och naturnära område nära city där många kan bo, leva och arbeta. Det ska bli en stadsdel med varierad arkitektur. Särskild vikt kommer läggas vid att bevara Stora Sköndals vackra natur och kulturmiljöer. Stadsdelen kommer att byggas under en 20-årsperiod och när den är färdig kommer det finnas 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser.

Fyra grundstenar för den socialt och miljömässigt hållbara stadsdelen Stora Sköndal:

En stadsdel med fokus på mångfald och arkitektonisk variation
Framtidens Stora Sköndal ska underlätta möten genom exempelvis multifunktionella platser som de innovativa M-husen som både kan vara garage och mötesplatser. Dagens vackra kulturmiljöer kommer fortsätta rustas upp och utvecklas.

En inkluderande stadsdel
Framtidens Stora Sköndal byggs med tillgänglighet för att underlätta möten mellan människor. Därför kommer det exempelvis erbjudas såväl bostadsrätter som hyresrätter. Stadsdelen i Sköndal ska skapa livskvalitet för alla människor, oavsett förutsättningar.

En miljövänlig stadsdel
Området har stora naturvärden som ska tillvaratas på bästa sätt. Det handlar om att åstadkomma minimal miljöpåverkan, sanera mark där det behövs och att bevara både stråk med ekar och så kallade spridningskorridorer.

En smart stadsdel
Framtidens Stora Sköndal kommer att ligga i framkant inom innovation, teknik och digitalisering för att skapa den smarta staden. Bland annat med nya innovativa nyckelsystem, möjlighet till medlemskap i bilpooler, lånecyklar och Wifi-nät. 

Bifogade filer

PDF-dokument