Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Ebab – strategisk rådgivare till Stiftelsen Stora Sköndal vid försäljning av 30000 kvm byggrätter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2016 14:35 CET

Thomas Järlö på Ebab Fastighetsutveckling affärsutvecklar för framtidens Stora Sköndal.

Ebab Fastighetsutveckling har två stora uppdrag åt Stiftelsen Stora Sköndal. Dels är man projektledare för det omfattande planarbete som nu pågår för det ca 75 ha stora markområdet och dels har man varit stiftelsens strategiska rådgivare vid försäljningen av första etappen. Försäljningen omfattar byggrätter för ca 280 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för äldre, ett LSS-boende och verksamhetslokaler. Hållbarhet är ett ledord i hela processen.

- Vi är stolta över förtroendet att bistå Stora Sköndal i försäljningsarbetet av första etappen som omfattat ca 30 000 kvm byggrätter. Vårt långa samarbete och vår kompetens kring hållbar stadsutveckling har lagt grunden för detta och för fortsättningen, säger Thomas Järlö, affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling.

Nu fortsätter arbetet med att planera resterande del av Stora Sköndals stora markområde. Ebab Fastighetsutvecklings roll blir att projektleda planarbetet i de kommande etapperna och att säkra den ambitiösa visionen om framtidens Stora Sköndal.

– Med ledord som inkludering, variation och miljömedvetenhet är detta ett av de mest ambitiösa planarbeten, med avseende på hållbarhet från ett helhetsperspektiv, jag känner till säger Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab Fastighetsutveckling. Att delta i ett så omfattande och hållbarhetsfokuserat stadsplaneringsuppdrag med målet 4000-5000 lägenheter och över 2000-3000 arbetsplatser är fantastiskt inspirerande. Jag är övertygad om att många har mycket att lära av det arbete som genomförs här, avslutar Anna-Maja Jöhnemark.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Järlö, Affärsutvecklare, thomas.jarlo@ebab.se, 070-834 30 79
Lennart Berg, VD Ebab Fastighetsutveckling AB, lennart.berg@ebab.se, 070-604 20 14

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.