Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Ebab och BSK Arkitekter samarbetar i unikt projekt i centrala Norrköping

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2016 07:00 CET

Projektet Yllefabriken är ett av Norrköpings mest spännande omvandlingsprojekt och berör en av de sista stora orörda industribyggnaderna i centrala Norrköping. Ebab och BSK Arkitekter har i uppdrag att förvandla Nyborgs gamla yllefabrik från 1900-talets första hälft, till ett klimatsmart bostads- och kontorshus.

Yllefabriken har ett fantastiskt läge precis intill Strömmen i centrala Norrköping. De gamla industribyggnaderna ska inrymma c a 100 lägenheter med både hyres- och bostadsrätter, samt ca 5 000 kvm kontor och handel. Projektet kräver mycket stor respekt för det kulturhistoriska arvet.

- Att en gammal välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna i projektet. Det gröna innehållet kommer också tydligt att speglas i flera av de lösningar som vi planerar, säger Lennart Berg, VD för Ebab Fastighetsutveckling AB och projektledare för Yllefabriken. 

I kvarteret planerar man dessutom en naturlig och levande mötesplats med kultur- och hållbarhetsförtecken; en destination med spännande småbutiker, matställen och kanske en saluhall. Kontoren får stora öppna ytor för modern kontorsverksamhet i en mycket inspirerande miljö. Preliminär byggstart är 2016 och inflyttning preliminärt under 2018.

- Vi kommer särskilt att tillvarata industribyggnadernas unika rumsliga kvaliteter. Takhöjden och de stora fönstren ger en mycket speciell karaktär och fantastiska vyer. Goda förebilder finns i stora städer i andra länder, som New York och Amsterdam, säger Svante Bergman, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter.

Uppdragsgivare är det nybildade Gamlebro AB, som i sin tur ägs av kommunalägda Hyresbostäder, Heimstaden Investment AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. Inom kvarteret planerar man även för nybyggnader som bland annat ska innehålla ca 50 lägenheter.


För mer information kontakta gärna:
Lennart Berg, VD Ebab Fastighetsutveckling AB, lennart.berg@ebab.se, 08 600 82 00, 070 604 20 14.
Svante Bergman, affärsansvarig BSK Arkitekter AB, svante.bergman@bsk.se, 08 601 15 32, 070 201 22 89.

BSK Arkitekter

BSK Arkitekter arbetar med städer, husbyggnad och inredning. Uppdragen är främst stadsdelar, bostäder, kontor, rättsväsende, utbildning och vård. Företaget står exempelvis bakom omvandlingen av Nacka Strand, Mojangs och Vasakronans huvudkontor, rättspsykiatriska anläggningen Helix, Glashuset vid Slussen, Södertälje stadshus och Postens huvudkontor. BSK Arkitekter fyller 50 år 2016. Företaget är till hälften medarbetarägt och tillhör Arcona, som i sin tur ingår i Veidekkekoncernen. Omsättningen 2015 var 58 MSEK.

Om Ebab

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta. Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och har ca 160 medarbetare.