Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Ebab medverkar i Vinnova-finansierat projekt för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 09:59 CET

Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med Ebab och 20 andra projektparter, har beviljats ett anslag på nästan 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås, är Elastiska hems mål att utveckla en tjänst för att skapa nya boendeformer som kombinerar digitalisering och ny teknik. Det skulle innebära resurssparande, ökad effektivisering, delning samt förbrukning av bostadsytor.

Projektet ska leda till att tre prototyper tas fram, som förenar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Elastiska Hem har tidigare genomgått steg 1 i programmet Utmaningsdriven innovation. Arbetet med steg 2, som nu beviljats anslag, påbörjas i december och pågår sedan i två år.

Ebab medverkar i sin roll som hållbarhetsexpert inom Agenda 2030s globala mål - där vi har valt att fokusera på mål 11 som handlar om att skapa städer och bosättningar som ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Med hjälp av våra hållbarhetsstrategier skapar vi livsmiljöer där fastigheter, närmiljöer och boende tillsammans bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.

Ebab har specialistkompetenser inom hållbar samhällsplanering, stadsutformning, fastighetsutveckling samt delad resursanvändning, kollaborativ konsumtion och delningsekonomi.

- Det har varit mycket snack om delningsekonomin i flera år nu, men just i form av konkreta lösningar inom bostadsutveckling har det däremot inte hänt så mycket som jag hade hoppats på. Det är därför intressant att få möjligheten att i detta projekt ta dessa tankar och tillämpa dem utifrån ett helhetsperspektiv för att bidra till en mer hållbar utveckling, säger Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab. 

Ebab förvandlar idéer till en bättre verklighet. Genom kompetens och tankekraft, samt förståelse för hantverket i genomförandet, är vi en lyhörd och engagerad partner. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. För oss är det ett självklart mål är att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.

Ebab sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.