Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Ebab i CM-projekt åt SVPH – renoverar seniorboende för framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 13:08 CEST

I ett CM-projekt renoverar Ebab seniorboende åt SVPH. Bilden är tagen på invigningen 2019.

I ett CM-projekt (Construction Management) renoverar Ebab seniorboendet Nockebyhem i Nockeby/Bromma åt SVPH. Fastigheten är i behov av en totalrenovering och förväntas stå klar inom två år.

Fastigheten är 50 år gammal och har behov av en totalrenovering. Nu byts stammar, ventilationssystem och elledningar ut samtidigt som hyresgästerna får nya balkonger. Dessutom renoveras kök och badrum, väggar målas och golv läggs om. Klädkammare renoveras och ytterdörrar till lägenheterna byts ut. Ett nytt restaurangkök kommer stå klart och det blir nya källarförråd. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Projektet drivs genom CM och är uppdelat i etapper. En budget är upprättad för respektive etapp och godkänd av SVPH:s styrelse.


– För att öka konkurrensen och hålla den av styrelsen fastslagna budgeten så ser vi redan nu de stora fördelarna med CM. Vi har med stor detaljeringsgrad kontrollerat upphandlingarna och hela tiden jämfört dessa med den bestämda budgeten för de olika delarna - vilket bidrar till tryggheten i projektet säger Robert Olsson Projektchef på Ebab i Stockholm.

I seniorboendet Nockebyhem är det 180 lägenheter i tre fastigheter som omfattas av renoveringsarbetet. Och renoveringen pågår samtidigt som den dagliga verksamheten och alla boende bor kvar inom SPVHs seniorboendeanläggningar. Detta fungerar bra hittills genom god kommunikation som förmedlat trygghet och omtanke till de boende. En fastighet i taget renoveras och hyresgästerna erbjuds evakueringsboende i lediga lägenheter under tiden.

– Sedan drygt ett år innan projektet skulle starta, har vi haft flera informations- och stormöten för samtliga hyresgäster. Vi har också varje tisdag vid gästernas fikastund under ett och ett halvt års tid innan projektstart funnits med från SVPH:s ledning, kommunikation och Nockebyhem för att svara på små och stora frågor samt fånga upp frågeställningar som kunnat tas vidare in i projektarbetet säger Anita Olsson, kommunikationsansvarig SVPH.

SVPH har med stort engagemang varit delaktig både i planeringen och kravställningen i projektet och CM-modellen har då varit en bra metod där kunden kunnat känna trygghet och haft stor insyn i framdriften av projektet.

– Ebabs organisation på plats har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen försökt tillämpa SVPH:s ledord (Trygghet, Glädje, Omtanke) i både upphandlingsprocessen och i produktionen, avslutar Robert Olsson.

SVPH - Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux - är en ideell förening som bildades år 1862 med syftet att kunna erbjuda ett hem för obemedlade äldre kvinnor ur ståndspersonklassen. Under de drygt 150 år som verksamheten har behoven förändrats och sedan drygt 50 år tillbaka erbjuder SVPH seniorboende för personer - såväl kvinnor som män, ensamstående och par - som har fyllt 55 år samt bedriver vård- och omsorgsboende genom avtal med Stockholms stad. Totalt finns ca 550 lägenheter i tre seniorboendeanläggningar i Bromma och på Kungsholmen. Arbetet utgår hela tiden från SVPH:s ledord; Trygghet, Glädje, Omtanke som omsätts i den dagliga kontakten med hyresgäster och deras anhöriga.

Ebab förvandlar idéer till en bättre verklighet. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. För oss är det ett självklart mål är att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.
Ebab sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.