Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Ebab förnyar Medborgarhuset på Söder

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 07:00 CEST

Medborgarhuset på Södermalm utvecklas för att locka fler besökare och hyresgäster

Medborgarhuset på Södermalm utvecklas och rustas upp för att locka fler besökare och hyresgäster. Idag finns här bibliotek, möteslokaler, en gymnastiksal och det Forsgrénska badet. Staden söker bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och minskad energiförbrukning.

Ebab har fått uppdraget att ta sig an projektledningen att helrenovera och bygga om fastigheten som har en area på ca 14 000 m2. Nu inleds arbetet att projektera program- och systemhandling inför det genomförandebeslut som fattas i fastighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Katrin Dahlström, vd på Ebab i Stockholm säger: ”En stor och spännande utmaning kommer att vara att balansera den kulturhistoriska miljön med kraven på modernisering. Medborgarhuset är blåklassad dvs har högsta bevarandeklass och är verkligen ett landmärke på Söder. Vi vill bidra till att förverkliga stadens mål om en hållbar stadsmiljö och ett offentligt rum i världsklass”.

Medborgarhuset uppfördes 1939 i klassicistisk stil i en tid då många nya byggnader hade funkis som ledstjärna. Arkitekten hette Karl Martin Westerberg och det blev ett av hans största uppdrag som han fick efter en arkitekttävling. Hans tanke var att skapa en byggnad som inspirerar människors lust att uppleva, lära, läsa och gestalta och röra sig.

Beslut om genomförande beräknas till första kvartalet 2015.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.