Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

100 % hållbart i Lill-Jansskogen

Nyhet   •   Okt 10, 2017 12:50 CEST

Genom den digitala Tipsrundan.se får träden fortsätta vara träd och inte papper.

När Ebabs hållbarhetsarbete konkret ska kommuniceras och marknadsföras internt blir Lill-Jansskogen i Stockholm en perfekt plats att vara på. Start och mål för den hållbara tipspromenaden är Lill-Janshuset där Ebab-projekten avlöst varandra de senaste åren. Alla i syfte att modernisera och renovera men bevara byggnadens karaktär för det som en gång var Allmänna BB och inkvartering av idrottare till Stockholms sommarolympiad 1912.

Utrustade med smartphones och en nedladdad app för en digital tipsrunda (tipsrundanse) börjar promenaden. Syftet är att alla medarbetare ska få ännu mer kunskap kring företagets hållbarhetspolicy och de hållbara tjänster som erbjuds marknaden. Genom hela Ebabs erbjudande från stads- och fastighetsutveckling till förvaltningsskede finns tjänster som övergripande hållbarhetsstrategi och miljöcertifieringar till utredningar kring energioptimering och tjänster inom förvaltningsrådgivning och -system.

När en kartläggning genomfördes 2015 skapades en fokuspyramid för att definiera målet med Ebabs hållbarhetsarbete och en handlingsplan. Här finns aktiviteter för det interna arbetet som att t ex öka arbetet kring mångfald och jämlikhet och säkerställa säkerhet och hälsa. Det externa målet sattes till att göra Ebabs hållbarhetsarbete till en integrerad del av hela affärserbjudandet.

Målet är att genomföra fastighetsprojekt som får så stort genomslag som möjligt samtidigt som det ekologiska fotavtrycket minimeras. Att värna ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en positiv samhällsutveckling där det finns plats för alla.

Anledningen till det stora engagemang som finns på Ebab är känslan att det är rätt, det säger både hjärtat och hjärnan. Dessutom finns den fasta övertygelsen att det är helhetssynen på hållbarhet som är ett måste för att våra kunder ska få en affärsmässig hållbarhet.