Tillbaka till startsidan

Följ Ebab

Löwenströmska sjukhuset i full drift under Ebabs renovering

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2017 06:05 CEST

Med nya tekniska system är Löwenströmska sjukhuset väl rustat för de krav som ställs på framtidens sjukvård.

Nu är ombyggnadsprojektet av Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby klart. Efter sju år av projektering, planering och byggnation kan Ebab, som projektlett arbetet, konstatera att allt gått enligt planerna.

- Det har varit en stor, men spännande, utmaning att byta tekniska system i ett sjukhus som hela tiden har varit i full drift, säger Ebabs produktionschef Anders Falk.

Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby består av två delar. Den ena inrymmer psykiatri och byggdes under 1980-talet och den andra, som berörs av ombyggnationen, uppfördes under 1960-talet. Locum, som förvaltar fastigheten åt Stockholms läns landsting, valde att genomföra arbetet som ett Construction Management-projekt (CM). I praktiken innebar det att en komplett projektledargrupp, vars uppgift var att samordna och genomföra projektet, upphandlades externt. Ebab som vann upphandlingen påbörjade projekteringen redan 2010.

Löwenströmska sjukhuset inhyser ett femtontal olika vårdgivare – och den stora utmaningen i ombyggnadsprojektet var att genomföra arbetet utan att störa befintlig verksamhet. Som hela tiden var i full drift.

– Att byta ut tekniska system i ett sjukhus utan att riskera driftavbrott och därmed patientsäkerheten är en stor utmaning. I korthet innebär det att man måste se till att ha två fungerande parallella system innan man kan avvecklar det gamla. I en byggnad som dessutom är 60 år gammal och delvis saknar ritningar att gå efter blir det lite av ett arkeologiskt arbete, berättar Anders Falk.

Arbetet innebar att vissa delar i byggnaden tidvis behövde evakueras och tillfälligt omlokaliseras. För att detta skulle kunna ske friktionsfritt har mycket energi lagts på planering och dialog med sjukhusets verksamheter. Under perioder har två hyresgästskoordinatorer som arbetade heltid med att få detta att fungera så smidigt som möjligt. En öppen och tydlig dialog med vårdgivarna har varit en oerhört viktig del i projektet.

- Att genomföra denna typ av projekt samtidigt som sjukhusets verksamhet håller öppet är självklart en stor utmaning. Det har varit mycket viktigt för alla i projektet att genomföra förändringarna med så stor hänsyn som möjligt för att minimera störningarna. Locum har haft ett bra samarbete med Ebab och är mycket nöjda med hur de hanterat projektet, säger Thomas Stranneryd, projektledare på Locum.

Förutom uppdateringen av de tekniska systemen skedde även en ombyggnation av sjukhusets vårdavdelningar. CM-gruppen från Ebab har bestått av omkring 12 personer och som mest arbetade 130 personer med byggnationsarbetet från upphandlade underentreprenörer.

- Löwenströmska sjukhuset är nu väl rustat för de krav som ställs på framtidens sjukvård med förbättrad patientsäkerhet, arbetsmiljö, inomhusklimat och minskad energianvändning, säger Thomas Stranneryd.

För mer information om projektet kontakta: Patrik Wågensand, Affärsområdeschef på Ebab i Stockholm, tel. 070-812 90 29.

Fakta ombyggnation av Löwenströmska sjukhuset

Projekttid: 2010-2017

Storlek: 36 000 kvadratmeter

Projektet innebar en uppgradering/nyinstallation av:

 • Brandtekniska skyddet i form av heltäckande sprinkler och brandlarm
 • Luftbehandlingssystem
 • VA-system
 • Värmesystem
 • System för medicinska gaser
 • Styr-och övervakningssystem
 • Kraft-, tele-/data- och belysningssystem
 • Reservkraftsanläggning
 • Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
  Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

  Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.